woensdag 11 april 2012

Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek

De Duin- en Bollenstreek krijgt een Cultuurhistorische Atlas. Daarin worden zoveel mogelijk cultuurhistorische gebieden en elementen beschreven en gewaardeerd, die de diverse landschappen van de streek karakteriseren. De organisatie is op zoek naar mensen die hart hebben voor het landschap van de Duin- en Bollenstreek en die het leuk vinden om mee te werken aan de inventarisatie.

De bewoners van de Duin- en Bollenstreek kunnen zelf meehelpen om de Cultuurhistorische Atlas in de periode 2012-2013 tot stand te brengen en worden uitgenodigd om mee te werken aan de inventarisatie.

Werkgroep per gemeente
Per gemeente wordt een werkgroep gevormd die elementen in het landschap gaat inventariseren, beschrijven en fotograferen. In die werkgroep kunnen aanhangers van de historische verenigingen actief zijn, maar ook natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers met oog voor en kennis van het verleden in het landschap.
Dit voorjaar worden per gemeente bijeenkomsten georganiseerd, waar de belangstellenden uitleg krijgen over de manier waarop zij aan de atlas kunnen meewerken. De eerste bijeenkomsten vinden plaats op 25 april in Noordwijkerhout en 26 april in Noordwijk. Houdt u de aankondigingen in de media in de gaten voor de data in uw eigen gemeente.

dinsdag 10 april 2012

Tentoonstellingen


De tentoonstellingen staan in volgorde van sluitingsdatum.
 • Jodendom, een wereld vol verhalen. Amsterdam, Nieuwe Kerk. Tot 15.04. 
 • De Gouden Eeuw van China. Assen, Drents Museum. t/m 15.04. 
 • Geneeskunst in de Romeinse tijd. Lyon (F), Museé Gallo-Romain. T/m 21.04. 
 • Kykladen, Lebenswelten Frühgriechischen Kultur. Karlsruhe (D) Badisches Landesmuseum. t/m 21.04. 
 • Steppenkrieger, Reitnomaden aus der Mongolai. Bonn (D), Rheinisches Landesmuseum. t/m 28.04. 
 • Tutanchamnon, sein Grab und die Schätze. Frankfurt am Main (D), Hörzu Wissen Forum. T/m 28.04. 
 • Safari zum Urmenschen. Dresden (D), Senckenberg-Naturhistorische Sammlungen. T/m 29.04. 
 • Archeologische ontdekkingen in Bretaqne. Rennes (F), Musée de Bretagne. T/m 30.04. 
 • Isis, Serapis, Attis:Oriëntaalse cultus in de Romeinse tijd. Nîmes (F), Museé archeologique. T/m 12.05. 
 • Ernest van Beieren, prins-bisschop van Luik. Luik (B) , Grand Curtius. T/m 19.05. 
 • Vuur uit Venetië. Spaans glaswerk op Venetiaanse wijze. Luik (B), Grand Curtius. T/m 19.05. 
 • Pompeji-Nola-Herculaneum, Katastrophen am Vesuv. Halle (Saale)(D), Landesmuseum für
  Vorgeschichte. T/m 07.06. 
 • Bunte Götter. Wenen (A), Kunsthistorisches Museum. T/m 09.06. 
 • Dickens and London. Londen (GB), Museum of London. T/m 09.06. 
 • Over vlees en bloed. Gallo-Romeinse boeren en soldaten in Vlaanderen. Zottegem (B),
  Provinciaal Archelogisch Museum Velzeke. T/m 15.06. 
 • Sagalossos, een Romeins centrum in Turkije. Tongeren (B),Gallo Romeins Museum. T/m 17.06. 
 • Terres Gallo-Romaines. Rom (F), Musée de Rauranum. Tot 30.06. 
 • Hannibal en de Alpen. Grenoble (F), Musée Dauphinois. T/m 01.07. 
 • Die Rückkehr der Götter. Keulen (D), Römisch-Germanisches Museum. T/m 25.08. 
 • Nieuws uit het Midden-Oosten. Kindertentoonstelling. Leiden, RMO. T/m 31.08. 
 • Eilanden van de goden. Leiden, RMO, 18.04 t/m 02.09. 
 • Tuinen van de farao‟s. Leiden, RMO, 27.04 t/m 02.09. 
 • De Gallo-Romeinse villa van Salouël. Amiens (F), Musée de Picardie. T/m 01.09. 
 • Pergamon – Panorama der antiken Metropole. Berlijn (D), Pergamonmuseum. T/m 29.09. 
 • Keltische Funde im Heilbronner Land. Heilbronn (D), Stätische Museen Heilbronn. T/m 29.09. 
 • Historische buitenplaatsen. Zutphen, Museum Henriëtte Polak. 30.06 t/m 21.10. 
 • Schipbreuk. De noodlottige reis van de Batavia. Lelystad, Nieuw Land. T/m 28.10. 
 • Vikingen. Assen, Drents Museum. 01.05 t/m 28.10. 
 • Ezinge in scherven en botten; vondsten van Van Giffen. Ezinge,Museum Wierdenland. 02.02 t/m 31.12.

(Met dank aan AWN afd. 18)

Eeuwige Rust op de Donderberg

In het museum “Het Rondeel” in Rhenen loopt de tentoonstelling van een grote opgraving uit 1951, die kortgeleden door leden van de AWN Werkgroep Lochem bezocht werd. In 1951 werden 1100 graven blootgelegd, van de late 4e eeuw tot het midden van de 8e eeuw. Na 60 jaar onderzoek worden de vondsten tot midden april tentoongesteld. Er is een aardige variëteit aan prima gerestaureerd aardewerk, zilveren kledingspelden, kostbaar glaswerk en wapens te zien. Het museum Het Rondeel heeft ook een fraaie vaste expositie van vuistbijlen, Lavallois-kernstukken, schaven, spitsen en afslagen. De vondsten werden rond 1970 door amateurarcheologen in zandgroeven tussen Rhenen en Veenendaal gedaan. De amateurvondsten werden in 1987 door onderzoek van professionals volledig gerehabiliteerd.Zij werden aanvankelijk door de professionele archeologie argwanend bekeken. De vondsten betekenden immers een verschuiving van de bewoningsgeschiedenis van Nederland tot vóór 150.000 jaar.

Goedereede was bloeiende haven in Romeinse tijd


Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de polder Oude Oostdijk in Goedereede in de Romeinse tijd een bloeiende havenplaats was. Dat dit een bijzondere plek is, bleek al tijdens archeologische opgravingen in de jaren 50 en 80 van de vorige eeuw. Maar deze opgravingen werden nooit uitgewerkt.
Jan Trimpe Burger leidde in 1958-1959 en 1982-1983 opgravingen in de polder Oude Oostdijk naar een nederzetting uit de Romeinse tijd. Tot zijn spijt heeft hij zelf nooit de gelegenheid gehad om dit onderzoek uit te werken. Met financiële hulp van NWO,
het ministerie van (OCW) en de gemeente Goedereede konden archeologen van de Universiteit Leiden en Hazenberg Archeologie de afgelopen jaren de opgravingen alsnog analyseren. Door het bestuderen van de grondsporen en de vondsten konden ze steeds meer details in kaart brengen. Zo hebben zij een beeld kunnen schetsen van het leven in deze havenplaats in de Romeinse tijd.
De kleine tentoonstelling met vondsten uit de Oude Oostdijk in het Streekmuseum Goeree-Overflakkee te Sommelsdijk is vanaf 1 mei 2012 te zien.
(Bron: Flakkeenieuws)

Experimentele archeologie bij Hunebedcentrum in Borger (Kanaalstreek)

BORGER – In het Hunebedcentrum in Borger staat zaterdag 21 april een workshop textiel en archeologische textielbewerking voor volwassenen geprogrammeerd.
Deelnemers leren de basisvaardigheden van een aantal technieken die al in de prehistorie bekend waren, zoals spinnen met een spintol, naaldbinden, sprang-en kaartweven. Ook krijgen ze informatie over het bewerken van vlas en verven met planten.
Experimentele archeologische workshops
De workshop maakt deel uit van een reeks experimentele archeologische workshops. Zaterdag 30 juni staat een workshop been- en steenbewerking op de agenda, op 29 september een workshop aardewerk en op 24 november een workshop over eten en drinken in de prehistorie.
De workshop op 21 april duurt een an 09.30 tot 16.00 uur. Deelname kost 45 euro. Dit is inclusief lunch en materiaal.
Aanmelding: 0599-236374 ofinfo@hunebedcentrum.nl.

vrijdag 30 maart 2012

Limburgse Archeologie Dag op 28 april in Venlo

Limburgse Archeologie Dag op 28 april in Venlo | ArcheoNet Vlaanderen


Limburgse Archeologie Dag op 28 april in Venlo
Op zaterdag 28 april wordt voor de vierde keer de Limburgse Archeologie Dag georganiseerd in het Limburgs Museum in Venlo (Nederland). Dit archeologisch congres wil een ontmoetingsplaats zijn voor beroeps- en amateur-archeologen, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, bedrijven en geïnteresseerden. Behalve lezingen over actuele archeologische onderwerpen en ontdekkingen is er een top-5 van archeologische vondsten, een archeologiequiz en de uitreiking van de gouden Guillon-penning. Er is ook een markt met archeologische bedrijven en instellingen.
Programma
10.15 Ontvangst en inschrijving
10.45 – 10.55 Opening
10.55 – 11.15 Yannick Raczynski-Henk & Ann Van Baelen: Neanderthalers op de Kaap, Neanderthalers in de Kaap
11.15 – 11.35 Leo Tebbens: De eerste boeren in Noord-Limburg: ontdekkingen in Well-Aaijen
11.35 – 11.55 Gilbert Soeters: Archeologie op een kruispunt van Europa: Maastricht A2.
11.55 – 12.15 Top 5 en archeologiequiz
12.15 – 13.30 Lunch
13.30 – 13.50 Marc Verhoeven: De Keltische versterking Caestert
13.50 – 14.10 Jack Geraeds: Het Romeinse grafveld van Heel
14.10 – 14.30 Jacob Schotten: Nieuw licht op een oude stad: 10 jaar graven langs de Maas in Venlo
14.30 – 15.00 Pauze
15.00 – 15.20 Anneleen Van de Water: Thorn; vuursteenonderzoek met amateurs en schooljeugd
15.20 – 15.35 Uitreiking Guillon-penning 2012 door Karel Majoor, voorzitter van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
15.35 – 15.50 Afsluiting met de winnaar van de top 5 en de finale van de archeologiequiz
15.50 – 17.00 Borrel
Het volledige programma en een inschrijvingsformulier vind je op limburgsmuseum.nl.

donderdag 29 maart 2012


Programma NOaA dag  Vrijdag 20 april  a.s.
Locatie:RCE,  Smallepad 5, 38 11 MG Amersfoort

"De archeologie van de veen- en kleigebieden van West-Nederland in IJzertijd en Romeinse tijd"

10:00 - 10:10: Jos Kleijne (RCE) Inleiding

10:10 - 10:40: Yurie Eijskoot (VLAK): Onderzoek in Vlaardingen-Vergulde Hand-West - enkele bewoningspatronen

10:40 - 11:10: Peter Vos (Deltares): De ondergrond van de VHW doorgrond: geologie en paleolandschap onderzocht vanuit de archeologische context

11:10 - 11:40: Koffiepauze

11:40 - 12:10: Otto Brinkkemper (RCE): Dateringen van Vlaardingen-Vergulde Hand West: dendrochronologie, C14 en wiggle-matching

12:10 - 12:40: Michel Lascaris (RCE): Vroege waterstaatkundige werken langs de Noordzeekust. Een vreemde verspreiding.

12:40 - 13:40: Lunchpauze

13:40 - 14:10: Cees Koot: IJzertijdarcheologie in Holland vanaf 2000: hoezo NOaA?

14:10 - 14:40: David Fontijn (Universiteit Leiden): Landschap en herinnering - de rol van grafheuvels in het prehistorische cultuurlandschap

14:40 - 15:10: Theepauze

15:10 - 15:40: Tim de Ridder (VLAK): Archeologie in Vlaardingen - AMZ in een gestapeld landschap

15:40 - 16:10: Discussie

16:10 - 16:30: Uitreiking RAM 200 door Dhr. A. Hoekstra (wethouder gemeente Vlaardingen) aan Mevr. M. Hammersma (DGCM, Ministerie van OCW)

16:30 - 17:30: Borrel

Aanmelden is zeer wenselijk in verband met de catering.